Medlemsidan

Medlemskap

Medlemsavgifter 2021

Enskild medlem: 300 kr
Ungdom upp till 20 år: 150 kr
Familj (Förälder/vårdnadshavare och oberoende antal barn upp till 20 år): 600 kr

 

Bli medlem genom att sätta in avgiften på vårt bankgirokonto nr: 732-7307. Fyll i formuläret så att vi kan skriva in dig i medlemsregistret. Ange även vilken sektion du vill träna/tävla med; Orientering, Skidor, eller bara passiv stödmedlem. Detta för att kunna lägga in dig i anmälningssystemet för orientering resp skidor. Denna uppgift kan kompletteras senare.

 

Som medlem har du fri tillgång till omklädningsrum med dusch och bastu i vår klubbstuga. Du kan även vara med på våra gemensamma träningskvällar och träningsläger. Gäller både orientering och skidor.

 

Som aktiv medlem förväntas du ställa upp som funktionär i våra olika arrangemang såsom tipspromenader, tävlingar m.m. Du förväntas också ha ansvar för en städvecka samt i den mån det är möjligt, ställa upp på våra gemensamma fixardagar.

Medlemsansökan

Skriv namn, adress och fullständigt personnummer i meddelande-fältet nedan:

 
 
 
 

Regler för ersättningar

Anmälningskostnader

Klubben betalar startavgifter enligt följande:


Orientering:   max 150 kronor

Skidor:           max 250 kronor

Om anmälningskostnaden är över ovanstående belopp så betalar medlemmen mellanskillnaden.

 

Där en entréavgift är obligatorisk för att kunna delta i tävlingen t.ex. vid sommarlandssprinten betalar klubben högre avgift än 150 kronor.


Extra avgift på grund av efteranmälan, avgift vid ”ej start” samt hyra av Sportident-pinne betalas av medlemmen

(SI-pinne finns att låna kostnadsfritt från klubben)

 

Lägerverksamhet

Medlemmen betalar 100 kr per dag för att delta på ett läger. Med läger avses läger som anordnas av klubben eller läger som klubbens medlemmar deltar på. Föräldrar som är med sina barn på läger betalar samma kostnad (100 kr). Ledare som är med på lägret deltar kostnadsfritt. Om det skulle uppstå stora kostnader i samband med läger/kavlar, så kan en större avgift kunna tas ut, men då skall detta anges i samband med inbjudan.

 

Resekostnader

Full reseersättning betalas alltid ut vid deltagande vid kurser, utbildningar och konferenser som man deltar i på uppdrag av klubben. Reseersättning utbetalas utanför en radie av 3 mil (från Habo) för följande fall, för hela sträckan:

  • för resor då ungdomar (under 20 år) är passagerare, samåkning skall eftersträvas. Huvudsyftet med resan skall då vara att skjutsa ungdomar som chaufför eller ledare. Förälder som kör egna barn och deltar på tävlingen har ej rätt till ersättning. Förare skall vara utsedd av klubben.
  • för resor där ledare/chaufförer utses för enstaka tillfällen, samåkning skall eftersträvas. Förare skall vara utsedd av klubben.


Reseersättningen skall sökas av varje medlem, senast inför varje årsskifte. Ersättning betalas ej ut för föregående år.

Reseersättning utgår enligt skatteverkets riktlinje, för närvarande 18,50 kr per mil.