Träningar

Nybörjare

måndagar är det orienteringsträning för nybörjare, både ungdomar och vuxna. Samling kl. 18.00 vid Gränsenstugan.


Nybörjare och yngre ungdomar har teknikträning, äldre ungdomar och övriga vuxna har intervallträning. Vi avslutar alltid med gemensam kvällsmat.

Löpargrupp 

Alla är välkomna att komma med och träna med oss på måndagar. Träningen bedrivs enligt gällande råd från folkhälsomyndigheten, se mer info längre ner.


Följande gäller för måndagsträningarna:

  • Start vid Gränsenstugan varje måndag kl 18.00
  • Löpträning med fokus på hållbarhet, vi siktar på ett skadefritt 2021!
  • Alla pass innehåller förutom löpintervaller också moment av styrka, rörlighet och teknik. 
  • Alla kan vara med, nya såväl som gamla deltagare, snabba eller långsamma, gammal eller ung. Träningen passar alla!
  • Vi kommer vara på elljusspåret eller använda gång/cykel vägar i samhället, tex om det blir snö. Inget behov av pannlampa.
  • Vi är utomhus hela tiden. Alla övningar är utförs med minimal markkontakt, men ha gärna lite varmare kläder vid start som kan lättas efter hand.


Om Coronaanpassningar:

Våra träningar bedrivs enligt de allmänna nationella råden som gäller från 14/12, se punkterna nedan. Dessa 6 punkterna behöver beaktas av alla, såväl ledare som deltagare. Det är vårt gemensamma ansvar att hjälpas åt så att alla kan känna sig trygga på våra träningar.

1. hålla avstånd till varandra,
2. inte dela utrustning med varandra,
3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
4. undvika gemensamma omklädningsrum,
5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
6. utföra aktiviteten i mindre grupper

Teknikträningar

torsdagar tränar de lite mer erfarna orienterarna. Ungdomarna och de som vill samåka samlas klockan 17.45 vid Gränsenstugan för gemensam avresa. Annars samling kl. 18.00 ute vid träningen i skogen. För info om samling, se Facebook.


lördagar försöker vi springa någon Veckans bana någonstans i närheten.


Länk till träningplanering

Vinterträningar

Mer information kommer